Şaban, Tahran’da Suriyeli Öğrencilerle Buluştu

TAHRAN – Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Buseyna Şaban, bilim ve bilginin aktarılmasında, toplumun inşasında, ilerlemesinde ve geliştirilmesinde, teknoloji ve modernleşme çağının gereklerine ayak uydurulmasında öğrencilerin rolünün önemini vurguladı.

Şaban, Suriye Öğrenci Birliği’nin Tahran şubesi başkanı Ali Abbas ve İran üniversitelerinde öğrenim gören bazı Suriyeli öğrencilerle Tahran’daki Suriye Büyükelçiliği merkezinde yaptığı görüşmede ulusal düzeydeki son gelişmeler hakkında bir sunum yaparak, Suriye’deki kalkınma ve üretkenlik sürecinde öğrencilerin rolünün önemini vurguladı.

Şaban, “öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri ve tamamlamaları, araştırmalarını ve bilimsel projelerini üretime bağlayarak Suriye’nin yeniden inşasına ve kalkınmasına katkıda bulunmak için geri dönmeleri gerekiyor ki bu da gelişme sürecine olumlu yansıyacaktır” dedi.

Şaban, öğrencilerin yabancı meslektaşlarına ülkelerinin medeniyet ve kültürünü tanıtmada, onlarla etkileşimde bulunmaları ve bilimsel, kültürel ve araştırma faaliyetlerine katılmaları konusundaki önemli rolüne değindi.

Görüşmede, Suriyeli Öğrenciler Ulusal Birliği Başkanı Darin Süleyman, öğrencilerin toplumu inşa etme, zenginleştirme, geliştirme ve modernleştirmede öncü ve etkili rolünün önemini vurguladı.

Suriyeli Öğrenciler Ulusal Birliği Başkanı, “üretim ve sanayi sektörlerinin ve üretim döngüsünün inşası ve rehabilite edilmesi sürecinde öğrenciler önemli ve etkili bir ulusal sermayedir” diyerek, öğrencilerin akademik kariyerlerinde tam desteğini ve öğrenci işleriyle ilgili yetkililerle iletişim kurarak eğitim yollarını engelleyen engellerin aşılmasına işaret etti.

Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Dr. Şafik Dayub ise toplantıda öğrencilerin kendi ülkeleri ile diğer ülkelerdeki İran üniversitelerindeki meslektaşları arasında kültür, bilim ve bilgi köprüleri kurmada önemli bir rol oynadığını belirtirken, üyükelçiliğin İran ve Suriye’deki ilgili makamlarla iletişim kurarak öğrencilerle iletişim kurmaya, onların bilimsel işlerini takip etmeye ve çalışmalarını engelleyen engelleri aşmaya çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

Katana, El Mazrui  İle Tarımsal İlişkilerin Geliştirilmesini Görüştü

ŞAM – Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Muhammed Hassan  Katana, Arap Tarımsal Yatırım ve Kalkınma …