Bölge Planlama Yüksek Kurulu Toplantısında Bölgesel Planlama İçin Ulusal Çerçeveyi Modernize Etme ve Geliştirme Projesi Tartışıldı

ŞAM – Bölge Planlama Yüksek Kurulu, bugün Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki toplantısında, terör savaşının çeşitli sektörlere dayattığı değişkenler doğrultusunda bölgesel planlama için ulusal çerçeveyi modernize etme ve geliştirme projesinin temel yönlerine ilişkin nihai çalışmayı gözden geçirdi.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde nihai onayına sunulmak üzere değiştirilecek projeye ilişkin gözlemlerde bulunabilmeleri için bakanlıklara süre verilmesine karar verildi.

Ulusal çerçeve, ekonomik, sosyal, çevresel ve zamansal gelişme boyutlarını dikkate alan, iyi çalışılmış mekansal temellere dayanan dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma yaklaşımını benimsemektedir.

Oturum sırasında Başbakan Arnus, bölgesel planlama için ulusal çerçevenin, stratejik ve sektörel düzeylerde gelecek planları oluşturmak ve dengeli kalkınmayı sağlamak için tüm bölgelerin yeteneklerine en uygun yatırım için bir referans ve temel bir belge olarak önemini vurguladı.

Bölge Planlama Komisyonu Başkanı Dr.Rima Haddad ise bölgesel planlama için ulusal çerçevenin tamamlanması ve sürdürülebilir mekansal kalkınma stratejisinin belirleyicileri ile tarım, sanayi ve turizm faaliyetlerinin yeniden dağıtılmasına yönelik nihai çalışma hakkında bir sunum yaptı.

Bu bağlamda öneriler, ulusal çerçevenin yönergeleri için en uygun formülü elde etmek ve çerçevenin yürütme programları için gerekli mali bütçeyi incelemek için Planlama ve Uluslararası İşbirliği Kurumu ile Bölge Planlama Otoritesi arasındaki koordinasyon ihtiyacına odaklandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanı Suheyl Abdel Latif, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal çerçevenin tüm bölgelerde fırsatları ve kalkınma eksenlerini belirleyerek sürdürülebilir kalkınmanın belirleyicilerini öne çıkaran en önemli belgeyi temsil ettiğini duyurdu.

Abdel Latif Projenin tamamlanmasına yönelik çalışmaların bakanlıklar ve ilgili taraflar, üniversitelerden uzman ve akademisyenler ile Bölge Planlama Yüksek Enstitüsü’nün ortak çalışmalarıyla yürütüldüğüne işaret etti.

Bölge Planlama Ulusal Çerçeve Projesi Direktörü Dr. Obeyda el Baridi ise önceki verilere göre tamamlanan iş eksenlerinin gözden geçirildiğini belirtti.

P.M.

Check Also

DSG Engellerine Meydan Okuyarak.. Rakka ve Deyrezzor’da onlarca Kişi Durum Düzeltme Eylemine Katıldı

DEYREZZOR – RAKKA – Deyrezzor ili ve Rakka kırsalındaki el Sabha beldesindeki durum düzeltme merkezleri, …