סיוע הומניטרי מהצבא הרוסי למשפחות הנפגעות בעיר לטקיה