הנשיא מר בשאר אל-אסד כינס ישיבת חירום לממשלה לדון בנזקים שנגרמו מרעידת האדמה שפקדה צפון המדינה