שיחות סוריות-עיראקיות בתחום משאבי המיים

בגדאד – סאנא

השר העיראקי של משאבי המיים עון ד’יאב עבדאללה דן עם השגריר הסורי בבגדאד סטאם א-דנדח באופקי פיתוח שיתוף הפעולה בין סוריה לעיראק בתחום האקואטי.

א-דנדח שם את הדגש, במהלך פגישתו עם השר העיראקי, על חשיבות היחסים ההיסטוריים וקשרי האחווה שבין שתי המדינות האחיות סוריה ועיראק בנוסף לצורך פיתוחם לטובת עמיהן של שתי הארצות.

השר העיראקי הבהיר שישנו צורך בהמשך העבודה המשותף כדי להעלות את רמת שיתוף הפעולה האקואטי בין סוריה לעיראק דרך כינוס הפורומים, הקמת סדנאות העבודה והפתיחה בביקורי החליפין.