משרד החוץ הפלסטיני מחדש את דרישתו לכלול כנופיות המתנחלים ברשימות הטרור

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חידש את קריאתו לקהילה הבינ”ל לנקוט עמדה נחרצת ומעשית כדי להפסיק את פשעי הכיבוש הישראלי נגד הפלסטינים והכללת כנופיות המתנחלים ברשימות טרור.

סוכנות ו’פא מסרה כי משרד החוץ הבהיר היום בהודעה משלו כי כוחות הכיבוש מספקים הגנה למתנחלים לבצע את הפשעים הנתעבים ביותר נגד הפלסטינים, אדמתם, הבתים והנכסים שלהם, והזהיר מפני הסלמת הפשעים האלה.

משרד החוץ הגדיר את התקפות כוחות הכיבוש והמתנחלים כעונש קולקטיב גזעני, המעיד על כך שהוא ממשיך לעבוד ברמה הבינ”ל ועם האו”ם לספק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני, ולגייס לחץ עצום על הכיבוש כדי להפסיק את התקפותיו.