מבזקים

נזקים כתוצאה למתקיפה טרוריסטית במל”ט בפרבר חמאת הצפוני

חמאת – סאנא

ארגוני הטרור הפרוסים בפרבר אידליב חידשו את התקפותיהם נגד האזורים השלווים שבפרבר חמאת הצפוני, וגרמו נזקים.

מקור מקומי מסר לכתב סאנא כי ארגוני הטרור המתמקמים בפרבר אידליב הדרומי והדרומי-מערבי תקפו היום באמצעות מל”ט שהטיסו מאזורי פריסתם באזור ג’בל אלזאו’יה, את סביבות עיר אלסקילביה המערבית, שירה שתי פצצות לעבר האזור, וכתוצאה לכך נגרמו נזקים לשדות החקלאיים ולרכוש התושבים.