זוגנוב גינה את הכיבוש האמריקאי לשטחים סוריים

מוסקבה – סאנא

יו”ר המפלגה הקומונוסטית הרוסית גינאדי זוגנוב גינה את הימשכות הכיבוש האמריקאי לכמה שטחים סוריים, וגזילת אוצרותיה הטבעיים.

זוגנוב הדגיש לכתב סאנא במוסקבה כי לבסוף נעקוף את הסנקציות שמטילות מדינות המערב על רוסיה וסוריה, וקבע כי העמים יתגברו על סנקציות אלו, ואנו צריכים כעת לעשות כל מאמץ כדי לעמוד בפני המגיפה האנגלו-סקסונית ותוקפנות הנטו על רוסיה והארצות הידידות.