השר אלמוקדאד נועד עם פדרסון ודן איתו בהתפתחויות המצב בסוריה ובאיזור

 דמשק -סאנא

שר החוץ  והמהגרים ד”ר פיסל אלמוקדאד קבל היום את פני שליחו המיוחד של מזכ”ל האו”ם לסוריה גיר פדרסון ואת פני המשלחת הנלווית איליו .שני הצדדים סקרו את ההתפתחויות הרילוונטיות בסוגויות סוריה והאיזור.

השליח בידרסון סקר את תוצאות הסיורים והפגישות שקיים לאחרונה, ואת המאמצים שעשה במסגרת מנדטו.

השר אלמוקדאד מצדו הבהיר את האתגרים המרכזיים שבהם נתקלת סוריה , המתבטאים במיוחד בהשלכות השליליות שהן פועל- יוצא לטירור ולסנקציות החד-צדדיות  המסכנים חייהם של הסורים, ובהימשכות הנוכחות האמריקנית והטורקית הבלתי חוקית בשטחי סוריה, תוך הפרה בוטה לריבונות הסורית ולחוק הבינלאומי .