הממשלה  מאשרת הצעות לפתיחת שווקי יצוא לסחורות עודפות מתוצרת מקומית

דמשק – סאנא

הוועדה הכלכלית בנשיאות מועצת השרים דנה בישיבתה האחרונה בתזכיר בדבר   הצעדים המוצעים לנקוט לפתיחת שווקי יצוא לעודפי סחורות, וחומרים המיוצרים מקומית לשווקי המדינות הידידותיות, וההצעות להתגבר על הקשיים בעניין זה.