3 אנשים נהרגו כתוצאה להתפוצצות מטען חומר נפץ בלוגנסק