סוריה ובלארוס דנות בחיזוק שיתוף הפעולה ההומניטרי והסביבתי

דמשק – סאנא

שר המינהל והסביבה המקומית המהנדס חוסיין מח’לוף דן עם שגריר רפובליקת בלארוס בדמשק יורי סלוקה בחיזוק קשרי שיתוף הפעולה בתחומי השירות, ההומניטרי והסביבתי בין שתי המדינות הידידותיות ובדרכים לפיתוחם.

מח’לוף הדגיש את החשיבות של שיתוף פעולה משותף בין שתי המדינות להבטחת צורכי משרד המינהל המקומי, המחוזות והגופים המסונפים אליו בכל הקשור למכונות הנדסיות וטרקטורים, ואת החשיבות בהפעלת הסכמים קודמים הקשורים למתן תחבורה פנימית, אוטובוסים לסוריה.