מכלוף דן בפרויקטים של שיתוף פעולה עם תוכנית הפיתוח של האו”ם והנציבות העליונה לפליטים

דמשק – סאנא

יו”ר ועדת הסעד העליונה השר למינהל מקומי ואיכות הסביבה המהנדס חוסיין מכלוף דן עם נציג הנציבות  העליונה לפליטים סיוונקא דארשא דאנאפלא בפרויקטי שיתוף הפעולה הקיימים בין המשרד, הנציבות ותוכנית הפיתוח של האו”ם.

השר מכלוף ציין כי צווי החנינה שהאחרונה בהם היה הצו מס’ 7 לשנת 2022 סייעו להחזרת העקורים למולדתם בנוסף לעבודה השוטפת לאבטחת שירותים כמו תשתיות, בתי ספר, בתי חולים וביצוע פרויקטים התורמים לחיזוק שירותי המינהל המקומי ופיתוח יכולות המועצות בניהול משאביהן, המעידים על כך שסופקו חיסונים ושירותי בריאות לכל החוזרים בשיירות שחזרו מלבנון ב-26 באוקטובר וב-5 בנובמבר האחרון.

מכלוף קרא לנציגי התוכנית ולנציבות לתמוך במאמצים שעשתה הממשלה לעודד חזרה בטוחה ומרצון של העקורים בחוץ, וציין כי הצעדים השרירותיים והחד צדדיים, העונשים וחוקי המצור שהוטלו על סוריה נחשבו לאחד המכשולים החשובים ביותר המונעים את חזרתם של העקורים.

מצידו דאנאפלא הצביע על הצורך להמשיך בתיאום ובשיתוף פעולה עם הממשלה הסורית להבטיח את השגת התוצאות הנכספות מעבודת הנציבות ולפעול להיערכות התנאים המתאימים להחזרת העקורים למולדתם עם מתן שירותים מושלמים כדי לענות על הצרכים שלהם.