הנשיא  אל-אסד נפגש עם כמה צעירים וצעירות מהסטודנטים באוניברסיטאות הסוריות