הממשלה: הכנת חזון משולב לקידום המגזר החקלאי

דמשק – סאנא

 הממשלה בישיבתה השבועית בראשות המהנדס חוסיין ערנוס, אישרה את הצורך להכין חזון משולב לקידום המגזר החקלאי באמצעות צעדים ניתנים ליישום, לרבות הבטחת הדרישות של מגזר זה כגון זרעים, דשן ודלק.

הממשלה הדגישה את חשיבות הביטחון התזונתי, בנוסף ללימוד פישוט הליכי מתן הלוואות למגזר החקלאי ומתן כל צורות התמיכה בו.