עצרת סולידריות בדמשק עם השבויים הפלסטינים

דמשק – סאנא

מול מעון משלחת הוועדה הבינ”ל של הצלב האדום שבדמשק, ארגנה ועדת ההגנה על השבויים והעצורים הפלסטינים היום, עצרת סולידריות כאות תמיכה בשבויים שובתי הרעב שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי.

במהלך העצרת קיבלה משלחת הוועדה מסמך בו דרשו המשתתפים במאורע התערבות מידית כדי להציל את חייהם של השבויים הפלסטינים, ובמיוחד החולים שביניהם כמות נאסר אבו חמיד, הילד אחמד אל-מנאסרה והצעירה איסראא אל-ג’עאביס.