7 אנשים נהרגו בהפגזת שטחי דוניצק על ידי הכוחת האוקראיניים