ביוזמת הודו : השקת המתקן השני להרכבת 500 גפים מלאכותיים לפצועי המלחמה