אלמקדאד בעצרת הכללית של האו”ם: סוריה קוראת לבניית משטר בינ”ל רב קוטבי

ניו יורק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אלמקדאד הדגיש בנאום סוריה שנשא היום בעצרת הכללית של האו”ם את הצורך לבניית משטר בינ”ל חדש רב קוטבי, שבו יהיו כולם מתחת למטרית עקרונות ומטרות אמנת האו”ם, וציין כי סוריה נשענת בקריאתה זו על נסיונה האמיתי, משום שהמלחמה שנוהלה נגדה היתה חלק מנסיונות המערב להמשיך את הדומיננטיות שלו על העולם, ועל אף שמלחמה זו כבר נכשלה בהשגת מטרותיה, כולל בכך שבירת רצונה של סוריה ובידודה מסביבתה ומהעולם, אך היא יצרה נסיון מריר ויקר בשבילו של העם הסורי.

אלמקדאד הוסיף כי בו בזמן שהינו מקווים להשיג שלום ויציבות באזורינו, הינו עדים למעשים ישראליים שדחפו את האזור לרמות חסרות תקדים של מתיחות וחוסר יציבות, על ידי בצוע טבחים והסלמת התקפותיה של ישראל על השטחים הפלסטיניים והמשך מדיניות ההתנחלות, היהוד, המצור, המעצר השרירותי, והגירושים הכפויים והאפליה הגזענית, וקבע כי מעשי ישראל מהווים פשעים שאי אפשר עוד להתעלם מהמשך התחמקותה מלתת את הדין.

שר החוץ חזר על התיצבות סוריה לצידו של העם הפלסטיני במאבקו לשחרור שטחיו הקדושים, והקמצת מדינתו העצמאית, הריבונית שבירתה אלקודס, ולהבטחת זכותם של הפליטים הפלסטינים לחזור למולדתם, וציין כי סוריה תומכת בהחלטת פלסטין לקבל חברות מליאה באו”ם.

אלמקדאד הבהיר כי ישראל ממשיכה מאז כיבושה לגולן הסורי בשנת 1967 בבצוע ההפרות הכי מכוערות לזכויות האדם והחוק הבהינ”ל האנושי, בין השאר הרחבת ההתנחלות, שינוי המצב הדמוגראפי ונסיונות הכפפת  האזרחות ומסמכי הבעלות הישראליים על תושבי הגולן, בנוסף לגזילת משאביו הטבעיים והטמנת הפסולת הגרעינית בשטחיו, וההשתלטות על עוד ועוד שטחים להקמת טורבינות רוח וכיוצא בזה.

אלמקדאד הוסיף כי ישראל הוסיפה פרק חדש לרשימתה השחורה שמתבטא בתמיכת ארגוני הטרור בסוריה ובראשם חזית א-נוסרה המזוהה עם ארגון אלקאעדה ודאעש, ובצוע התקפות חוזרות ונשנות נגד שטחי סוריה, כולל בכך התקפת הנמלים ונמלי התעופה האזרחיים, דבר שמאיים על השלום והביטחון באזור ובעולם.

אלמקדאד הבהיר כי המשך התמיכה והשתיקה לגבי המעשים הישראליים מצדן של מספר מדינות הטוענות שהן מגינות על החוק הבינ”ל האנושי וחוק זכויות האדם, משקף את תמיכתן בפשעים אלו, ואת מידת כפילות הסטנדרטים, וקבע כי סוריה תשתמש בזכותה החוקית להגן על שטחיה ובני עמיה בכל האמצעים, כולל בכך תחקור שלטונות היכבוש הישראלי בשל פשעים אלו.

אלמקדאד הדגיש כי הגולן הסורי הכבוש נמצא בלבו של כל סורי, וכי זכותינו בהחזרתו במלואו עד קו הרביעי ליוני 1967 היא קבועה ואינה נתנת למקוח או ללחצים, והיא שמורה לפי החוק הבינ”ל והחלטות האו”ם הריליוונטיות ובעיקר החלטת מוטעה”ב 497 לשנת 1981.

אלמקדאד ציין עוד כי כל נוכחות צבאית בלתי חוקית בשטחי סוריה היא מנוגדת לחוק הבינ”ל ולאמנת האו”ם, וצריכה להסתיים מייד ללא שום תנאים והגבלות.