שתי מדליות ברונזה לסוריה באולימפידה הבינלאומית לאינפומטיקא 2022

דמשק- סאנא

סטודנטי האולמפידה המדעית הסורית זכו בשתי מדליות ברונזבה באולימפידה הבינ”ל לאינפורמטיקה לשנת 2022 שהתקימה באינדוניזיה במקוון ב-10 – 12 לאוגסט השוטף, ובה השתתפו 357 סטודנטים וסטדנטיות שמיצגים 89  מדינות מרחבי עולם.