הכיבוש מחדש התקפותיו נגד הדייגים הפלסטינים ברצועת עזה

אלקודס – סאנא

כוחות הכיבוש הישראלי חידשו היום התקפת הדייגים הפלסטינים ברצועת עזה הנצורה.

סוכנות ו’פא דיווחה כי סירות המלחמה של הכיבוש תקפו באש מקלעים וברמוני גז מרעיל את סירות הדייגים מול חופי העיירות ג’באליה ובית להיה ובאזורי אלואחה ואסודניה שבצפון הרצועה ואלצו אותן לעזוב את הים.