משרד ההגנה הרוסי מפרסם צילומים לעבודתם של צוותי משגרי הטילים