הכוחות הישראלים הפקיעו שטחים נרחבים בצפון חברון

אלקודס – סאנא

שלטונות ישראל הפקיעו היום שטחים נרחבים של הפלסטינים בעיירה סעיר צפונית לעיר חברון שבגדה המערבית .

ראש לשכת ההתנגדות להתנחלות בבית לחם חסן פריג’יה אמר לסוכנות ו’פא כי שלטונות ישראל השתלטו על שטחים באזור עקבת א-רביעה בעיירה בכדי להרחיב את כבישי ההתנחלויות באזור.