עוזר שר החשמל : ישנה חשיבות של הצטרפות סוריה להסכם האנרגיה הסולארית

דמשק – סאנא

עוזר שר החשמל  המהנדס נידאל קרמושה   ייחס חשיבות להצטרפות סוריה להסכם האנרגיה הסולארית וציין שצעד כזה מסייע בידי ממסדי החשמל לפתח את יכולותיהם, ובה בעת מגביר את הזדמנויות אימוץ מקורות האנרגיה המתחדשת, דבר הנחשב ליותר אפקטיבי ויעיל מבחינה כלכלית בשל שהוא מגיב למשל לדרישות מגדלי התרנגלות והבקר.