מרים המשקולות מען אסעד זוכה במדלית כסף בחטיפה בטורניר הים התיכון