מושל אידלב דן עם מועצת הפליטים הדנית בפרוייקטים האמורים להתבציע בריף המחוז המשוחרר

חמאת – סאנא

המושל של מחוז אידלב ת’אר סלהב דן עם ראש הלשכה האזורית של מועצת הפליטים הדנית במזה”ת לילו טאבא, בפרוייקטים האמורים להתבצע בריף המחוז המשוחרר בהתאם למצרכים ההומניטריים.

סלהב הבהיר כי ישנו צורך בשיקום כל התשתיות של האזורים המשוחררים במחוז, וטאבא הביע את הרצון של המועצה לבצע כמה פרוייקטי פיתוח האמורים לסייע בידי התושבים החוזרים הבייתה, כדי להמשיך ולחיות כמו שצריך.