משרד החוץ הפלסטיני : העדר האחריות הבינ”ל מעודד הכיבוש להעמקת מצבם של הפלסטינים

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר והדגיש כי העדר האחריות הבינ”ל מעודד הכיבוש הישראלי להעמיק את מצוקתו של העם הפלסטיני ומבצע יותר פשעים נגדו, ובראשם התנחלויות, המובילות לסיפוח הגדה המערבית,וסגירת הדלת לכל הזדמנות להקים מדינה פלסטינית ובירתה אלקודס.

משרד החוץ הבהיר היום בהודעה משלו שסוכנות ו’פא ציטטה כי הריסת הכיבוש לבתים ומתקנים פלסטיניים והרחבת פעולות ההתנחלות הן פשע המבטא את הליבה התוכנית הציונית הקולוניאלית שלו שמכוונת לכל פלסטין ההיסטורית ועקירת בעליה המקוריים ושינוי המאפיינים הטבעיים, ההיסטוריים והתרבותיים שלה על ידי הצפתה במיליוני מתנחלים זרים.