החקלאים בריף דמשק : האינרגיה החלופית להבטחת תשואות טובות