תלמידי הבחינות הכלליות החלו לזרום לפרבר אל-רקה המשוחרר מהאזורים הנתונים להשתלטות ארגוני הטרור