שיחות סוריות עיראקיות לשיתוף הפעולה בין שתי הארצות

בגדאד – סאנא

שר ההגנה העיראקי ג’מעה ענאד סעדון דן עם שגריר סוריה בעירא’ק סטאם ג’דעאן אלדנדח בדרכים לקידום היחסים הדו-צדדיים בין סוריה לעיראק, בתחומי ביטחון ושמירת הגבול המשותפת.

אלדנדח אמר לכתבת סאנא בבגדאד כי בפגישה נסקרו היחסים הדו-צדדיים בתחומים הצבאי והביטחוני, ווהחלפת המדע בין שתי הארצות ואופקי קידומם לרמה טובה יותר.