הנשיא אל-אסד ל “קתוליקוס ארם הראשון”: מה שמייחד את העם הסורי הוא ההומוגניות שלו על אף השינוי בגזעים ובדתות

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל את פני הקתוליקוס ארם הראשון קצ’יצ’יאן ראש הכנסייה הארמנית בקיליקיה, ואת המשלחת הנלווית אליו.

הנשיא אל-אסד ראה כי מה שמאפיין את העם הסורי הוא ההומוגניות שלו על אף השינוי בגזעים ובדתות.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי הומוגניות זו אין פירושה התמוססות, אלא שמירה על כל מרכיבי הזהות של הסורים, באופן שמחזק את השתייכותם ואת הקשר שלהם בארצם, שבה הם חיים זה אלפי שנים.

קתוליקוס קצ’יצ’יאן והמשלחת הנלווית אליו ציינו כי המלחמה נגד סוריה, בין אם באמצעות הטרור ובין אם באמצעות המצור הכלכלי, שמה לה למטרה לשבור את המודל הייחודי שהיא מהווה על כל מרכיביה והספקטרומים שלה, ולדחוף את מרכיבים אלה להגר ולעזוב את מולדתם המקורית, והדגישו כי הסורים-הארמנים ימשיכו להיות מחויבים לארצם, ויעבדו בכל מרצם עם שאר הסורים על מנת להתגבר על השפעות המלחמה הזו.