מבזקים

פציעת ראש מועצת העיירה סחם אל-ג’ולן מירי חמושים