משרד החוץ הקזח’י : המפגש הבא על סוריה במחצית החודש הבא בנור סולטאן

נור-סולטאן- סאנא

דובר משרד החוץ קזח’י איבאק סמאדיארוף הודיע כי המפגש הבא של השיחות על אודות סוריה במתכונת אסטנה יתקיים בבירה הקזח’ית נור-סולטאן במחצית חודש יוני הבא.

סמאדיארוף אמר לעיתונאים כי המפגש ה-18 של שיחות אסטנה על אודות סוריה יתכנס ב- 14 –ו16 ביוני הבא, וכי משרד החוץ שלח הזמנות לכל המדינות השושבינים לתהליך אסטנה ולצדדים המשתתפים בשיחות.