בהשתתפות סוריה התחלת פעיליות הישיבה ה-75 של איגוד הבריאות הבינ”ל בגניבה

גניבה – סאנא

פעיליות הישיבה ה- 75 של איגוד הבריאות הבינ”ל הושקה היום בגניבה בהשתתפות סוריה.

סדר היום של הישיבה כולל גבוש המדיניות המיוחדת לשרותי הבריאות, ושפיכת אור על שאלות הבריאות הכללית, וההכנות למצבי חרום כולל בכך תיק מגיפת הקורונה .

המשתתפים בפגישה יעלו נושאים שעוסקים במצב הבריאותי גם בשטחים הפלסטיניים הכבושים, וגם בגולן הסורי הכבוש.