רוסיה הפסיקה סיפוק הגז לפינלנד

הלסנקי – סאנא

חברת הגז הפינלנדית “גז גריד פינלנד” הודיעה כי חברת הגז הרוסית “גז פרום” הפסיקה את סי פוק הגז לפינלנד.

יש לציין כי צעד זה בא בשל סירוב פינלנד לשלם את מחיר הגז הרוסי במטביע הרובל.