אל-ג’עפרי דן עם סגן שר החוץ של וייטנאם בדרכי חיזוק שיתוף הפעולה

דמשק – סאנא

סגן שר החוץ והמהגרים , ד”ר בשאר אל-ג’עפרי, דן היום טלפונית עם סגן שר החוץ הווייטנאמי / וואם קואנג היו/ בדרכי חיזוק שיתוף הפעולה הבילטראלי והגברת התיאום וההתייעצות ההדדית בפורומים הבינ”ל.

אל-געפרי ציין  לעמדותיה העקרוניות של וייטנאם ולתמיכתה בסוריה בהסתמך על חברותה במועצת הביטחון של האו”ם, גם הדגיש את חשיבות המכנים המשותפים על רקע חבירותן בתנועת המדינות הבלתי מזדבות וקבוצת ה-77 .

אל-ג’עפרי בירך על מינוי וייטנאם לשגריר שאינו תושב בסוריה, והדגיש את הצורך לחזק את הקשרים הבילטראליים בכל התחומים, ובה בעת לתאם את העמדות כדי לעמוד בתוקף מול ההליכים הכלכליים והחד-צדדיים שהטילו ארה”ב והמערב על עמי העולם.

הדיפלומט הוויטנאמי העלה על נס את מרקם הקשרים ההיסטוריים בין ארצו לסוריה אשר תמכה עת מאבקה למען עצמאותה.