אל-מוקדאד דן עם מיסויא את הפעילות האנושית של האו”ם וסוכניותיו בסוריה

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד דן היום בבוקר עם עוזרת מזכ”ר האו”ם לעניינים אנושיים ג’ו’יס מיסויא והמשלחת הנלווית אליה בתפקיד האו”ם בהיענות ההומוניטרית למצב בסוריה, ובפעיליות שעושים לשכת תיאום הסיוע האנושי (אוצ’א) והארגונים הבינ”ל העובדים בעניין ההומניטרי, בנוסף לתחומי הפעילות האנושית שעושים האו”ם וסוכניותיו בסוריה.

השר אל-מקדאד הביע במהלך הפגישה את תדהמתו בשל פעיליות מדינות המערב לפוליטיזצית הסיוע ההומינטרי בכדי להשיג מטרות מדיניות, ושם דגש על חשיבות ההתמקדות בעקרונות הפעילות האנושית בסוריה, וההתחייבות בנטרליות ובעצמאות, כדי לתרום בסיפוק השרותים היסודיים ובהענקת הסיוע לזכאים לו בתוך סוריה, וזאת במסגרת כיבוד ריבונות סוריה ואחדות שטחיה, לפי החלטות מועה”ב הרלוונטיות.

מיסויא מצידה הדגישה את התעניינותה בסיפוק המימון הדרוש לפעילות ההומניטרית בסריה, וראתה כי סוריה נמצאת בראש עדיפויות הפעילות האנושית של האו”ם, והודתה לממשלת סוריה להקלות שמגישה כדי להביא להצלחת פעילות לשכת תיאום העניינים האנושיים, והוסיפה כי היא שואפת לשיפור מיכניזם הפעילות כדי להביא לחיזוק שיתוף הפעולה והתיאום בכל תחומים אלה.