הכוחות האוקראינים הפגיזו את כפר אלקסייפקא הרוסי בנשק כבד