משרד החוץ הפלסטיני ..פריצות המתנחלים למסגד אל אקצא נסיון לשנות את הסטטוס קוו בו בכפיה

אלקודס – סאנא  

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי פריצתם של מתנחלים ישראלים למסגד אל-אקצא בחסות כוחות הכיבוש הוא ניסיון לשנות את הסטטוס קוו בו בכוח, לייהד אותו ולהשתלט עליו .

משרד החוץ גינה היום בהודעה משלו שסוכנות ו’פא ציטטה כי פריצתם של המתנחלים למסגד אל-אקצא מציינת כי הוא מלווה בהגבלות חמורות שהוטלו על ידי שלטונות הכיבוש על תנועת הפלסטינים בסביבתו ועל כניסתם להתפלל בו, לרבות מסע הגירוש והחזקת זהויות.