פציעת 3 אזרחים מהתפוצצות מוקש משארית הטרוריסטים בפרבר חמאת

חמאת – סאנא

3 אזרחים נפצעו כתוצאה להתפוצצות מוקש משארית הטרוריסטים בעיירה סקסק בפרבר חמאת הצפון מזרחי.

מקור במשטרת חמאת מסר לכתב סאנא כי מוקש משארית הטרוריסטים התפוצץ בעיירה סקסק ליד קבוצת תושבים ,דבר שגרם לפציעתם של 3 מהם .