שתי עצרות של הזדהות עם רוסיה ובני עמה בעימות עם הנאט”ו התוקפנית בעירים טרטוס ולטאקיה