סוריה מברכת החלטת האיחוד האפריקאי להשעות החברות של הישות הכובשת

דמשק- סאנא

סוריה בירכה על החלטת האיחוד האפריקאי להשעות את החברות של ישות הכיבוש הישראלי כמשקיף בארגון הזה.

מקור רשמי במשרד החוץ והמהגרים אמר היום ל-סאנא כי ההחלטה היא אישור מחודש של האיחוד האפריקאי לתמיכה בשלאה של העם הפלסטיני.