הנשיא אסד קבל את פני שר החוץ העומני בדר בן חמד אלבוסעידי