תוקפנות טורקית על כפר אלרביעאת בפרבר אלחסכה

אלחסכה – סאנא

כוחות הכיבווש הטורקי ושכירי החרב שלהם מקרב ארגוני הטרור, הפגיזו היום את כפר אלרביעאת שבפרבר אלחסכה הצפוני-מערבי.

מקורות מקומיים מסרו לכתב סאנא כי הפגזים שנורו על ידי כוחות הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלהם מהאזורים שבשליטתם בפרבר הצפוני, נפלו על שכונת מגורים בכפר אלרביעאת שבנפת אבו ראסין שבצפון אלחסכה.

המקורות הוסיפו כי כתוצאה להפגזות נגרמו נזקים למספר בתים, ותושבי הכפר עזבו את בתיהם ויצאו לכפר אם אלדבס.