ציר איראני צריך לקבל החלטות אסטראטגיות בתחום שתוף הפעולה עם סוריה

טהראן – סאנא

עוזר יו”ר וועדת המדיניות החיצונית במועצת השוריה האיראנית אבראהים עזיזי הדגיש את הצורך לקבל החלטות אסטרטגיות בתחום שיתוף הפעולה עם סוריה.

עזיזי הצביע היום במסבת עתונאים על התחלת שלב חדש ביחסים הכלכליים בין סוריה לאיראן ,וקבע כי סוריה נהנית היום מיציבות ושקט,וכי לשתי המדינות מוכנים משותפים ובעיקר בעמות של בני עמיהם עם קבוצות הטרור התכפיריות .