ערנוס  עמד מקרוב על צעדי שיווק הפרדסים במחוז לטאקיה

לטאקיה – סאנא

ראש הממלשה המהנדס חוסין ערנוס והמשלחת שבראשה עומד, עמדו מקרוב היום על צעדי שיווק הפרדסים של החקלאים בעמק ג’בלה במחוז לטאקיה למוסד הסורי לסחר.

יש לציין כי בקורו של ערנוס והמשלחת הנלוות אליו בא לפי הנחיותיו של הנשיא מר בשאר אלאסד לעמוד מקרוב על מצב החקלאים במחוז לטאקיה.