כתוצאה מהאכזריות של התקפות הכיבוש הטורקי .. תנועת עקירה חדשה מנפת אבו ראסין