ערנוס בראש משלחת ממשלתית מתחיל בביקור במחוז דיר אזור