סופרים ואינטלקטואלים צרפתים: הניצחון של סוריה אינו שייך לסוריים בלבד

אלסווידא – סאנא

המשלחת הצרפתית המבקרת בסוריה ושכוללת קבוצה של סופרים, אנשי רוח, עיתונאים ובלוגרים הדגישה במהלך פגישה פתוחה שהתקיימה באולם מועצת מחוז אלסווידא כי העם הסורי, צבאו והנהגתו הוכיחו לעולם כי הם מדינה שיש לחקות את עמידתם ומאבקם מול מעצמות אימפריאליסטיות וקולוניאליות וכי ניצחונם אינו שייך לסוריים בלבד, אלא לכל האנשים בני החורים בעולם.

היועץ האזורי והבינלאומי “עמנואל לירוי” הסביר כי הם ערכו מספר פגישות בצרפת כדי לעמוד בפני ההגמוניה האימפריאליסטית של ארה”ב ולהוכיח את היקף השקרים, הצביעות והמידע השגוי התקשורתי שתרגלו התוקפים נגד סוריה, שהשיגה ניצחון על מלחמה הטרור הודות לדם החללים ומתנגדת גם כיום למצור הכלכלי שמטרתו להחליש ולערער את איתנותו של העם הסורי, מה שיביא בקרוב להסרת כל הסנקציות שהוטלו עליו.

עמנואל לירוי ציין כי המשלחת הצרפתית תכנס פגישה מורחבת בחודשים הקרובים בצרפת כדי לפעול להסרה מיידית של המצור  המוטל על העם הסורי.