האו”ם מדגיש שוב כי ההליכים של הכיבוש הישראלי בגולן הסורי בטלים שיש להפסיקם

ניו יורק – סאנא

העצרת הכללית של האו”ם אישרה אתמול מחדש החלטה שמדגישה כי כל ההליכים שנקטה או שתנקוט ישראל במטרה לשנות את האופי של הגולן הסורי ואת מצבו המשפטי בטלים ומובטלים והם מהווים הפרה בוטה לחוק הבינלאומי ולהסכם ז’נבה לשנת 1949 אודות להגנת האזרחים בעת המלחמה. בעד ההחלטה שבאה תחת כותרת “הגולן הסורי הכבוש” הצביעו -149 מדינות, ישראל וארה”ב סירבו בעוד ש-23 מדינות נמנעו.

לפי ההחלטה, על ישראל, הראשות האחראית על הכיבוש, לבצע את ההחלטות הקשורות בגולן בסורי הכבוש ובעיקר החלטת מועצת הבטחון מספר 497 לשנת 1981 שקבעה כי החלטתה של ישראל לכפות את חוקיה ומנדטה על הגולן הסורי הכבוש בטלה ומובטלת וחסרת כל השפעה משפטית בינ”ל. כמו כן, לפי ההחלטה על ישראל לבטל לאלתר את החלטתה ולהפסיק לשנות את האופי העירוני, הדמוגרפי והחוקי של הגולן הסורי הכבוש ולהפסיק במיוחד את הקמת ההתנחלויות.

ההחלטה קוראת גם לישראל להפסיק לכפות את אזרחותה ותעודות הזהות שלה על תושבי הגולן הסורי הכבוש, ולשים קץ למעשי הדיכוי נגדם.